#23 amnesty international norge – en liten handling kan gjøre stor forskjell
#23 amnesty international norge – en liten handling kan gjøre stor forskjell

#23 amnesty international norge – en liten handling kan gjøre stor forskjell

#23 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE – EN LITEN HANDLING KAN GJØRE STOR FORSKJELL

Digital markedsføring er stadig i vinden og flere bedrifter har behov for markedsføringsspesialister. I forbindelse med dette er vi blitt utfordret av foreleser Marius Vetaas Thomassen til å løse et case som omhandler Amnesty International Norge. Ved hjelp av opparbeidet kunnskap og forståelse vil jeg etter beste evne forsøke å sette meg inn i rollen som markedsføringsspesialist og se nærmere på Amnestys digitale kanaler, samt analysere kundereise, målsettinger, trafikk og synlighet i organiske søk. 

Bilde hentet fra amnesty.no

Amnesty International er en menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for å gjøre verden til et litt bedre sted. De jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker og fokuserer spesielt på at rettighetene definert i FNs menneskerettighetserklæring skal gjelde alle, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Ytringsfrihet, diskriminering, vold, flyktninger, krig, LHBT og kvinners rettigheter er blant deres viktigste kampsaker. Amnesty baserer seg på ideen om at hvert eneste individ kan være med på å utgjøre en forskjell og skape endring. 

«For når vi er mange som står sammen, kan vi endre verden.»

Amnesty International er en upartisk og uavhengig bevegelse, og påvirkes verken av politisk ideologi, økonomiske interesser eller religion. De mottar ikke statsstøtte og er 100% avhengige av sine støttespillere. Organisasjonen har i dag rundt 100 000 medlemmer i Norge, som alle jobber for å beskytte menneskerettighetene hver eneste dag (Amnesty u.å). 

Men, hvordan kan Amnesty ved hjelp av sine digitale kanaler og plattformer skape en større grad av engasjement og interesse blant både eksisterende og potensielle medlemmer? 

HVILKE DIGITALE KANALER BENYTTER AMNESTY OG HVORDAN ER KUNDEREISEN UTFORMET?

Amnesty International Norge er svært aktiv i flere digitale kanaler. I tillegg til nettsiden benytter de Facebook, Instagram, Twitter og Youtube for å nå ut til sitt publikum. De publiserer jevnlig i alle kanaler og tar i bruk de ulike plattformene for å dele informasjon og skape oppmerksomhet rundt sitt arbeid. Ved å jobbe målrettet med digitale kanaler og vekke til live engasjement i form av likerklikk, kommentarer, delinger og signeringer, blir arbeidet med å spre budskapet om rettferdighet, frihet og likeverd enklere. 

Amnestys kundereise strekker seg over flere digitale kanaler og medier. For de aller fleste starter denne reisen enten på amnesty.no eller i organisasjonens sosiale medier. Nettsiden er oversiktlig, informativ og brukervennlig. Du finner enkelt frem til ønsket informasjon, da forsiden gir en god oversikt over hvem Amnesty er, hva organisasjonen arbeider med og hvordan du kan engasjere deg og støtte deres arbeid. 

Bilde hentet fra amnesty.no

I tillegg til nettsiden er Amnesty en flittig bruker av sosiale medier. Organisasjonen fremstår som svært dyktige på innholdsproduksjon, da de gjennom både Instagram, Facebook, Twitter og Youtube forteller troverdige og engasjerende historier. Mennesker er visuelle skapninger og ved å ta i bruk bilder og video fremfor tekst treffer Amnesty sitt publikum på en måte som skaper nysgjerrighet og interesse. Dette vil igjen kunne føre til at både eksisterende og potensielle medlemmer vil støtte organisasjonens arbeid gjennom donasjoner, kjøp, signaturer eller engasjement. 

Skjermdump fra amnesty_norge på instagram

PÅ HVILKEN MÅTE KAN AMNESTY FORBEDRE SINE DIGITALE KANALER?

Til tross for at Amnesty gjør en svært god jobb med sine digitale kanaler, vil det alltid være ett og annet uutnyttet potensial. For å skape vekst og styrke sin posisjon vil det kunne være nyttig å se nærmere på enkelte forbedringsområder. 

Amnesty er allerede godt etablert i ulike sosiale medier, men det finnes fortsatt enkelte plattformer som kan øke synligheten og skape ytterligere engasjement. Snapchat gir eksempelvis organisasjonen muligheten til å opptre mer personlig og nå et yngre publikum (Ipsos 2021). Den yngre generasjonen kan også nås gjennom plattformen Tik Tok. Her vil Amnesty ha muligheten til å drive «realtime marketing» ved å produsere korte, informerende og inspirerende videoer som vil kunne skape stort engasjement blant brukerne. Det vil samtidig være viktig å tenke over hvordan en ønsker å fremstå som organisasjon og om disse plattformene vil være riktig sted å uttrykke seg. 

HVA ER AMNESTYS VIKTIGSTE DIGITALE MÅLSETNINGER? 

Å nå ut til flere mennesker, skape engasjement og verve støttespillere kan tenkes å være Amnestys viktigste digitale målsetninger. Organisasjonen er avhengig av donasjoner for å kunne opprettholde sitt arbeid og ved å jobbe målrettet med innholdsproduksjon og digitale markedsføringstiltak – og strategier vil de kunne nå disse målene. Men, for å vite hvilke tiltak som fungerer og ikke, er Amnesty avhengig av å måle og analysere aktiviteter og trafikk. Det vil derfor være hensiktsmessig for organisasjonen å benytte et analyseverktøy som Google Analytics. Nedenfor har jeg listet opp enkelte parametere det kan være nyttig for Amnesty å analysere dersom de ønsker å skape en større grad av engasjement. 

 1. Hvor mange besøkende har Amnesty på nettsiden?
 2. Hvor kommer brukerne fra? Organiske søk, sosiale medier eller annonser?
 3. Hvilke sider på nettsiden blir besøkt? 
 4. Hvilke artikler blir lest flest ganger? Antall klikk?
 5. Hvilke kampanjer gir flest klikk?
 6. Hvor mange støtter med pengebeløp eller gjennomfører kjøp?
 7. Hvilke aldersgrupper donerer? Hvem donerer mest?

Ved å se nærmere på disse parameterne vil organisasjonen få et innblikk i hva som genererer trafikk og ikke. De får en oversikt over hvilke markedsføringstiltak som fungerer, og hvilke som kan endres og forbedres. Dersom Amnesty fokuserer på dette, vil arbeidet med å skape interesse og oppmerksomhet gå som smurt. 

HVOR SYNLIG ER AMNESTY I ORGANISKE SØK?

Støttespillere og donasjoner er Amnestys levebrød. For å generere flere givere er det derfor viktig for organisasjonen å være synlig, ikke bare i sosiale medier og på digitale plattformer, men også i organiske søk. 

Ved søk på selve navnet «Amnesty» scorer organisasjonen svært godt. Å rangere så høyt som mulig på eget organisasjonsnavn er helt essensielt, da besøkende får direkte tilgang til all informasjon som finnes på nettsiden. På dette punktet har Amnesty gjort en formidabel jobb. 

For en organisasjon som Amnesty vil det å rangere høyt på søkeord som samsvarer med deres viktigste arbeidsområder og kampsaker også være viktig. Ved søk på ordet «ytringsfrihet» rangerer de som nummer tre på førstesiden. Dette er en svært god rangering. 

Amnesty rangerer også høyt på søkeordene «voldtekt», «menneskerettigheter» «LHBT» og «kvinners rettigheter». Dersom du søker på ordet «pride» finner du derimot ikke Amnesty på førstesiden, til tross for at dette er et av organisasjonens viktigste kampsaker. Rangeringen på de ulike søkeordene viser at organisasjonen har arbeidet godt med sin synlighet i organiske søk, men også på dette punktet vil det være rom for forbedring. Søkemotoroptimalisering er et verktøy det vil være nyttig å se litt nærmere på. 

Søkemotoroptimalisering eller SEO, kan hjelpe enhver bedrift med å rangere høyere i søkemotorer. Amnesty er som nevnt ovenfor relativt godt synlig i organiske søk, men det finnes flere tiltak som vil kunne ha en positiv effekt på dette området og sikre enda høyere plasseringer. Tiltakene nedenfor viser hvordan organisasjonen, ved hjelp av SEO, kan forbedre sin synlighet i organisk søk.  

 1. Få innsikt i hvilke søkeord besøkende bruker for å finne din nettside – Google Analytics funker perfekt til dette! 
 2. Benytt relevante søkeord i tekster der det føles naturlig 
 3. Ta i bruk verktøy som hjelper deg med å gjøre gode søkeordanalyser – både Google Search Console og Keyword Planner kan brukes til dette
 4. Fokuser på gode titler, overskrifter, bildebeskrivelser og metabeskrivelser
 5. Skriv korte og oversiktlige tekster mellom 250 og 400 ord
 6. Skap en brukeropplevelse som samsvarer med intensjonen bak søket 

Alt i alt fremstår Amnesty som en stødig og troverdig organisasjon, med et svært viktig budskap. Organisasjonen virker å ha god kontroll på sine digitale kanaler, og etter å ha bladd meg gjennom både nettside og sosiale medier vil jeg si at de har en eksepsjonell evne til å skape engasjement og entusiasme! 

Marthe

KILDER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *