#18 veien til genuint.no
#18 veien til genuint.no

#18 veien til genuint.no

#18 VEIEN TIL GENUINT.NO

Enda en måned har passert, og vi har lagt bak oss flere svært innholdsrike, interessante og en anelse krevende uker. Da eksamensoppgaven ble utlevert i slutten av mars visste vi lite om hva som ventet oss. I løpet av kun fem uker skulle vi bestemme konsept, planlegge, utvikle og lansere vår helt egen nettbutikk. Du kan bli svett bare av tanken! Å opprette egen nettbutikk uten ett fnugg av erfaring er ingen enkel oppgave, og de siste ukene har bydd på både muligheter og utfordringer. Læringskurven har vært bratt, det har vært intenst og en smule overveldende, men ikke minst, svært engasjerende og lærerikt.

Fra planlegging til konsept 

Planleggingsprosessen er en helt essensiell del av arbeidet med å opprette nettbutikk, og vi begynte derfor tidlig med idémyldring og skissering. Hvilket behov skulle vi dekke? Hvilket produkt ønsket vi å selge? Alle teamets medlemmer var enige om å skape et produkt vi kunne representere, stå inne for og identifisere oss med. Diskusjonen gikk frem og tilbake, og vi var innom ideen om å selge både klær, munnbind og kubbelys. 

Tidligere dette semesteret ble vi derimot introdusert for temaet bærekraft og de positive konsekvensene ved det å ta bærekraftige valg. Dette er et svært aktuelt emne, og vi fant raskt ut at den bærekraftige tematikken er noe vi ønsket å videreføre til vårt konsept. Vi landet av den grunn på produktet handlenett og navnet «Genuint», med målet om å fremme budskapet bærekraft og viktigheten av å ta bærekraftige valg. 

Produktutforming

Etter å ha fastsatt konsept, kunne nå prosessen med å utvikle og ferdigstille produktet begynne. For å tydeliggjøre budskapet ønsket vi at både merkenavn, logo og fargevalg skulle gjenspeile og assosieres med begrepet bærekraft. 

«Et stilrent og moteriktig handlenett for deg som er opptatt av å ta bærekraftige valg»

I forbindelse med anskaffelse av produktet undersøkte vi flere ulike leverandører av handlenett, både lokale og internasjonale. Men, en verdensomspennende pandemi som i stor grad kan påvirke kostnader og leveringstid ble et bekymringsmoment, og etter en vurdering valgte vi derfor å gå til innkjøp av, og trykke logo på handlenettene, lokalt. 

I tillegg til bekymringen for å ikke motta produktet i rimelig tid, baserte valget seg på ønsket om å drive noenlunde lønnsomt, da vi som studenter ikke har ubegrenset med midler. Vi valgte av den grunn å gå til innkjøp av 25 nøytrale handlenett i første omgang. Målet var å fremstå som en eksklusiv bedrift, men samtidig ha mulighet til å supplere etter lansering. Dette viste seg å fungere svært godt, og vi var veldig fornøyd med det ferdige produktet! 

OKR og målsetting

En viktig del av arbeidet med å opprette nettbutikk, handler om målsetting. Å fastsette OKR-mål tidlig i prosessen er alfa og omega, og etter kort tid landet vi på disse målene:  

Objective: Lansere en velfungerende nettbutikk med tilhørende stilren og attraktiv gjennomføring.

KR1: 200 følgere på Instagram og 200 likerklikk på Facebook (6/10)

KR2: 700 besøkende i nettbutikken (7/10)

KR3: 25 salg i nettbutikken (7/10)

OKR som målstyringsverktøy ga oss muligheten til å jobbe målrettet og effektivt for å oppnå ønsket resultat. Vi valgte av den grunn OKR-mål vi mente var både realistiske og oppnåelige, men som samtidig ga oss noe å strekke oss etter. Det ble utført enkelte justeringer underveis, som sikret et helhetlig fokus og jevn progresjon for gruppens medlemmer. 

Opprettelse av selve nettbutikken

Etter å ha fastsatt ønskede OKR-mål, utformet vi en plan for hvordan vi ønsket at prosessen med å opprette selve nettbutikk skulle foregå. Første steg var å velge nettbutikkleverandør og vi bestemte oss tidlig for å ta i bruk Shopify, da flere tidligere studenter snakket positivt om denne plattformen.

Etter å ha blitt presentert for 10 vurderingskriterier for nettbutikker av Even Ødegård i INEVO, bestemte vi oss for å ta utgangspunkt i disse da vi skulle fortsette arbeidet med nettbutikken. Disse kriteriene ga oss en indikasjon på hvilke elementer vi burde fokusere på og ta hensyn til, og hva vi eventuelt ikke trengte å bruke like mye tid og krefter på. 

Vi ønsket at nettbutikken skulle fremstå som oversiktlig, stilren og funksjonell. Samtidig var målet å skape en rød tråd mellom konsept, nettbutikk og produkt. For å oppnå dette endret vi farger og språk for å tilpasse nettsiden og på den måten skape et godt helhetsinntrykk. Da vi lanserte nettbutikken testet vi både funksjoner og kundereisen, for å være helt trygge på at kundeopplevelsen skulle fremstå som optimal. 

Markedsføring og sosiale medier 

I tillegg til produktutvikling og opprettelse av nettbutikk, er markedsføring en svært viktig komponent. Da ett av våre key results var å oppnå en viss andel følgere i sosiale medier, startet vi tidlig arbeid med å opprette brukerkontoer på både Instagram og Facebook. Dette for å skape engasjement rundt konseptet, og forhåpentligvis generere fremtidige salg. For å holde oversikt og kunne drive målrettet markedsføring utformet vi også en medieplan. 

I tillegg til dette deltok alle medlemmene på en Facebook-konkurranse som ble arrangert tidligere dette semesteret. Vi ble belønnet med en voucher verdt 150$, som vil bli benyttet for videre markedsføring. Målet er å utforme betalte annonser som vil skape ytterligere synlighet og økt vekst for bedriften. 

Samarbeid

Å kunne samarbeide godt er en nøkkelegenskap i alle typer prosjekter. Til tross for at gruppen vår overskred antallet medlemmer foreleseren mente var gunstig, fungerte samarbeidet svært godt. Vi fant raskt ut at vi stort sett hadde de samme målene og ønskene for oppgaven, og ble derfor tidlig enige om å fokusere på hvordan vi best kunne utnytte kunnskapen, erfaringene og verktøyene vi hadde til rådighet. Gjennom hele perioden jobbet vi med å lage planer og tilpasse oss hverandre, slik at prosessen med å opprette nettbutikk skulle bli smertefri. I tillegg til dette forsøkte vi hele veien å tenke over og ta til oss tips og lærdom vi har fått gjennom semesteret, fra både forelesere, gjesteforelesere og tidligere studenter. 

Utfordringer 

Da vi satte i gang med prosjektet var vi overbevist om at vi kom til å støte på utfordringer. Vi møtte på enkelte hindringer underveis, men opplevde ikke at disse hadde stor innvirkning på selve prosjektet. Kan det tenkes at vi i starten av prosessen ble utsatt for en liten dose skremselspropaganda for å holde oss skjerpet?

Men noen fartsdumper ble det, da spesielt i oppstartsfasen. Etter å ha diskutert frem og tilbake om hvilket produkt vi ønsket å selge, kom vi inn på tanken om å opprette nettbutikk for en kunde. Vi var i kontakt med en potensiell kunde som ønsket hjelp til å videreutvikle et konsept, men fant etter kort tid ut at det ikke ville fungere optimalt for noen av partene. Da var det tilbake til tegnebordet, og etter en rask diskusjon landet vi på handlenett og budskapet bærekraft. 

I tillegg til dette så vi oss nødt til å justere en av våre målsettinger underveis. Vi ønsket i utgangspunktet 350 følgere på henholdsvis Instagram og Facebook for å ha noe å strekke oss etter, men fant raskt ut at dette kanskje var et litt for ambisiøst mål. Men, utfordringer knyttet til oppstartsfasen og målsettinger må kunne ses på som en naturlig del av denne prosessen, og uten disse små tilbakeslagene ville vi ikke oppnådd de resultatene vi ønsket. 

Ettertanke og personlig læringsutbytte 

Da vi lanserte nettbutikken 4. mai visste vi ikke helt hva vi kunne forvente. Ville dette virkelig fungere? Det gjorde det absolutt, og om handlenettene ikke fløy ut av nettbutikken, spaserte de i hvert fall ut i et relativt raskt tempo. Ønsket er selvfølgelig å selge så mange som mulig, og at ordet utsolgt i løpet av kort tid kan publiseres i nettbutikken. 

Å opprette, utvikle og produsere egen nettbutikk med null forkunnskaper fremsto i begynnelsen som umulig prosjekt. Fem uker senere er vi likevel i mål, og det å bygge opp noe fra ide til lansering på så kort tid har gitt en mestringsfølelse uten like. Ikke bare har vi skapt et helt eget produkt, vi sitter også igjen med en mengde kunnskap vi kan ta med oss videre inn i arbeidslivet. For meg personlig har denne prosessen vist hva effekten av god kommunikasjon, samarbeid og stå-på-vilje kan føre til. Som Pippi Langstrømpe en gang sa; 

«Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!

Marthe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *