#14 en mentor på ønskelisten
#14 en mentor på ønskelisten

#14 en mentor på ønskelisten

#14 EN MENTOR PÅ ØNSKELISTEN

Helt siden jeg startet å studere for seks år siden har nettverksbygging og mentoranskaffelse vært sentrale begreper å forholde seg til. Utallige ganger har jeg hørt forelesere og tidligere studenter snakke om viktigheten av å ha et godt nettverk. Å skaffe seg en relevant jobb og skape en karriere vil være enklere hvis du har opparbeidet deg et solid nettverk med gode forbindelser. Men hvordan fungerer egentlig dette med mentoranskaffelse i praksis, og hvordan går du frem for å bygge et personlig læringsnettverk? First Rounds nettverksbyggingskurs forsøker å gi svar på disse spørsmålene, og i dette innlegget vil jeg se nærmere på deres anbefalinger og metoder. 

First Rounds «Networking Basics» 

«Networking Basics» er et digital gratiskurs, som består av åtte svært interessante og lærerike moduler. Kurset tar deg steg for steg gjennom de grunnleggende elementene i nettverksbygging, og gir en enkel og forståelig innføring i hvordan du selv kan skape og bygge et godt nettverk. I tillegg til dette fokuserer kurset på hvordan du kan finne en engasjert og passende mentor. Men hvilken betydning har egentlig nettverksbygging, og hva er fordelene ved å ha en mentor å forholde seg til når du skal ta dine første steg ut i arbeidslivet?

For å kunne svare på disse spørsmålene vil jeg jobbe meg gradvis gjennom de ulike kursmodulene; 

 1. Din profesjonelle identitet
 2. Å finne mentor via LinkedIn 
 3. Hvordan ta kontakt via LinkedIn? 
 4. Effektiv koordinering 
 5. Koordinering av samtalen
 6. Historiefortelling
 7. Research og spørsmål 
 8. Å skape gode og langvarige relasjoner 

Skjermdump fra First Round

Din profesjonelle identitet 

Kursets første modul fokuserer på deg som student og ung profesjonell. Det legges vekt på at disse «identitetene» vokser og påvirker hverandre gjensidig, og at du allerede som student vil kjenne at din profesjonelle identitet begynner å spire. Å ta de første stegene innenfor nettverksbygging så tidlig som mulig vil derfor kunne hjelpe deg på veien til å oppnå trygghet i egen karriereutvikling. Kurset legger vekt på fem kvaliteter du med fordel bør fokusere på når du ønsker å ta kontakt med ulike profesjonelle i bransjen:

 • Empati  evnen til å se ting fra den profesjonelles «point of view»
 • Nysgjerrighet – vis hvor nysgjerrig du er på deres opplevelser, erfaringer og råd
 • Takknemlighet – vis takknemmelighet for at vedkommende har satt av tid til å dele sin innsikt med deg 
 • Relevans – forklar hvorfor denne samtalen er nyttig for deg og din vei videre
 • Respekt – behandle vedkommende slik du selv hadde ønsket å bli behandlet ved rådgivning

Å finne mentor via LinkedIn

Modul to vektlegger viktigheten av å ta i bruk plattformen LinkedIn. I arbeidet med å finne en passende mentor og utvide ditt profesjonelle nettverk er det viktig å ha et godt utgangspunkt, og LinkedIn fungerer som nettopp dette. Ved hjelp av denne plattformens funksjoner kan du med noen få tastetrykk søke etter personer eller industrier som passer dine interesser, og dermed er det bare å sette i gang og knytte kontakt. 

Det skilles mellom ulike grader av tilknytning som kan hjelpe deg i søket etter å finne en mentor;

 • «Perfect overlap» – en person du kan identifisere deg med, som har studert det samme som deg, ved samme universitet eller høyskole, og som jobber innenfor en bransje du interesserer deg for 
 • «Great overlap» – en person fra samme universitet eller høyskole som deg, eller med samme utdanning som deg, som jobber innenfor en bransje du interesserer deg for 
 • «Similarities» en person med samme utdanning som deg fra en lignende skole som jobber for en virksomhet du interesserer deg for, eller en du identifiserer deg med som jobber for en virksomhet du interesserer deg for 
 • «Someone interesting» en person du ikke nødvendigvis har noe til felles med, men som du mener er interessant eller gjør noe interessant 

Hvordan ta kontakt via LinkedIn? 

Etter å ha funnet ut hvem du ønsker å komme i kontakt med på LinkedIn, er det på tide å sende en melding. Den første meldingen kan sendes via LinkedIn, en rask, enkel og «casual» kommunikasjonskanal. Du kan også velge mail, en mer personlig kommunikasjonskanal, hvor det er større sannsynlighet for å få et svar. Uavhengig av hvilken kommunikasjonskanal du velger, bør innholdet i meldingen være hovedfokuset. Modulen legger vekt på at meldingen bør svare på who – why – what. 

 • Who – hvem er du?
 • Why – hvorfor tar du kontakt med vedkommende?
 • What – hva lurer du på eller ønsker å få ut av samtalen? 

Effektiv koordinering

Den fjerde modulen handler om hvordan du effektivt kan koordinere en samtale eller et møte. En kort melding med dato, tid og sted eller kanal er både raskt og enkelt, og for en mentor med en potensielt travel arbeidsdag vil dette være alfa og omega. Dersom du tar initiativ er positiv, fleksibel og har respekt for vedkommendes tid, øker også sannsynligheten for at han eller hun ønsker å sette av tid til å snakke med deg. 

Koordinering av samtalen, historiefortelling, research og spørsmål 

Modul fem, seks og syv flyter litt over i hverandre, og de tar alle utgangspunkt i selve samtalen du har med en potensiell mentor. Det legges først og fremst vekt på hvordan du kan navigere samtalen, det vil si hvordan du kan starte, lede og avslutte kommunikasjonen på en god måte. Å introdusere deg selv, være godt forberedt, stille relevante spørsmål og generelt opptre positivt legger grunnlaget for en god og produktiv samtale. 

En viktig del av samtalen handler om «historiefortelling», der du forteller kort om deg selv og din historie. Hvem er du? Hva er dine interesser, egenskaper og ferdigheter? Hvor langt har du kommet? Hva ønsker du å oppnå? På denne måte kan en potensiell mentor skape et bilde av deg som person og lettere forstå hva som er dine ambisjoner og fremtidige mål. 

Å stille godt forberedt og sitte inne med relevante og gjennomtenkte spørsmål vil i mange tilfeller være selve oppskriften på suksess. Det er denne delen av samtalen som virkelig gir deg mulighet til å lære og forstå hvordan du selv kan starte din egen karrierereise og nå dine mål. Kurset deler inn spørsmålene du kan stille en potensiell mentor i tre kategorier; karrierereise, arbeidsoppgaver og eventuelle råd og anbefalinger. Hvordan har deres karrierereise vært? Har det oppstått utfordringer på veien? Hvordan ser en arbeidsdag ut? Hva er de viktigste ferdighetene i bransjen? Hva er deres beste råd eller anbefaling for din vei videre? 

Å lytte aktivt og vise engasjement og interesse i denne delen av samtalen er svært viktig, og du vil sitte igjen med en betydelig andel kunnskap, innsikt og forståelse.

Å skape gode og langvarige relasjoner 

Kurset siste modul handler om verdien av å skape gode og langvarige relasjoner. Første steg i å bygge en slik relasjon vil være å vise takknemmelighet overfor personen du har snakket med. Send en mail eller melding for å vise at du setter pris på at vedkommende satte av tid til å snakke med deg, og legg gjerne ved en forespørsel om å fortsette å holde kontakten. På denne måten vil personen du snakket med kjenne på følelsen av å ha hjulpet deg et skritt nærmere dine mål og drømmer, samtidig som du selv har fått muligheten til å utvidet og styrke ditt nettverk. Gode relasjoner og et solid nettverk vil være gull verdt den dagen du bestemmer deg for å satse på drømmen din. 

Oppsummering

Etter å ha jobbet meg gjennom First Rounds nettverkskurs, kan jeg med hånden på hjertet si at en mentor nå står høyt på min ønskeliste. Å knytte kontakt med et erfarent menneske fra en bransje du selv ønsker å tre inn i, som du kan rådføre deg med og støtte deg på, kan virkelig ses på som en stor fordel. Selv om det kan virke skremmende å ta kontakt, er det viktig å huske at alle har startet et sted, og at den meldingen du gruer deg til å sende kun oppfattes som et kompliment hos den du ønsker å komme i kontakt med. De aller fleste ønsker virkelig å hjelpe, og det eneste du behøver å gjøre er å ta sjansen og hoppe i det! 

Marthe

Kilder

Link til kurset Networking Basics finner du her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *