#11 bærekraftsmålene + kari traa = sant?
#11 bærekraftsmålene + kari traa = sant?

#11 bærekraftsmålene + kari traa = sant?

#11 BÆREKRAFTSMÅLENE + KARI TRAA = SANT?

Bærekraftig utvikling, klimafokus og sosiale forhold er fortsatt sentrale begreper når vi beveger oss videre inn i den grønne boblen. I mitt forrige innlegg så jeg nærmere på hva bærekraft og bærekraftig utvikling egentlig handler om, og deretter hvordan merkevaren Kari Traa arbeider for å bli en mer bærekraftig og sosialt ansvarlig virksomhet. I dette innlegget vil jeg ta opp igjen denne tråden, og forsøke å gi et innblikk i FNs bærekraftsmål og deres betydning for samfunnet. Disse målene spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape og legge til rette for bærekraftig utvikling, slik at både vi og kommende generasjoner skal få et best mulig opphold på denne kloden.

Med det sagt, vil det derfor være interessant å se nærmere på hva bærekraftsmålene egentlig er og hvilke av disse målene som oppleves som de mest relevante og betydningsfulle, både for virksomheten Kari Traa og for tekstilindustrien som en helhet. 

FNs bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.»

Slik beskrives bærekraftsmålene som ble utarbeidet av FNs medlemsland høsten 2015. Med innspill fra nesten ti millioner mennesker fra alle verdens kriker og kroker, ble målene på en demokratisk og rettferdig måte, utformet og definert. Dette arbeidet resulterte i hele 17 bærekraftsmål, med 169 tilhørende delmål, som alle tar utgangspunkt i de tre dimensjonene; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi (FN-sambandet 2021). 

Målenes hovedprinsipp er å sikre bærekraftig utvikling for dagens og fremtidens generasjoner ved å se til at ingen utelates og at de mest sårbare gruppene i befolkningen prioriteres. Hensikten med bærekraftsmålene er dermed å skape en «felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn», slik at arbeidet med å nøytralisere årsakene til klimaendringer, fattigdom og ulikheter innen utgangen av 2030, skal kunne utføres på en enklere og mer effektiv måte (FN-sambandet 2021). 

 Skjermdump FN-sambandet 

Kari Traa + FNs bærekraftsmål = sant?

Kari Traa vil, som en del av næringslivet, kunne være med å bidra i prosessen med å bekjempe fattigdom, ulikheter og klimaendringer og sikre en bærekraftig utvikling. Som jeg nevnte i mitt forrige innlegg har de allerede begynt arbeidet med å utvikle virksomheten i en mer bærekraftig retning, og til tross for at dette til tider kan virke krevende og lite oversiktlig, er de kommet et godt stykke på vei. På bakgrunn av dette vil det derfor være interessant å gå nærmere inn på hvilke av FNs bærekraftsmål merkevaren Kari Traa treffer i sitt bærekraftarbeid. 

Mål 12: ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 som handler om å sikre bærekraftige og ansvarlige forbruks- og produksjonsmønstre, er et svært relevant mål for virksomheten Kari Traa. Dagens samfunn bærer preg av overforbruk, og dagens forbrukere konsumerer mye mer enn det som blir betegnet som bærekraftig for kloden vår. For å oppnå bærekraftig utvikling gjennom forbruk og produksjon er vi derfor nødt til å gjøre mer, med mindre ressurser (FN-sambandet 2021).

I arbeidet med å fremme et mer bærekraftig forbruk, har Kari Traa tatt ansvar på flere områder. Virksomheten har blant annet utviklet og produsert en «Wastelayer-kolleksjon», som er laget av produksjonsavfall og avkapp-rester fra ullundertøysserien «Rose», blandet sammen med tremasse og resirkulert bomull. Dette har skapt en kolleksjon i et nytt og bærekraftig tekstil, som i tillegg er pakket i papirposer laget av resirkulert avfall. På denne måten vil både produktene og emballasjen som benyttes belaste miljøet minst mulig (Kari Traa u.å.). 

Skjermdump Kari Traa 

I tillegg til dette har Kari Traa, som jeg nevnte i mitt forrige innlegg, også utviklet en ny og mer bærekraftig emballasjeløsning, der papp og resirkulert plast er de sentrale elementene. Emballasjeprosjektet har ført til kraftig redusering av plastbruk og enklere resirkulering, og er blitt en essensiell del av virksomhetens arbeid mot å bli en mer bærekraftig verdikjede (Kreativt Forum 2020). 

Både «Wastelayer-kolleksjonen» og emballasjeprosjektet faller inn under det vi kan betegne som klima- og miljøaspektet ved ansvarlig forbruk og produksjon. Samtidig spiller sosiale og økonomiske forhold også en rolle i arbeidet med å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og på dette området har Kari Traa valgt å fokusere på å sikre et trygt og rettferdig arbeidsmiljø for sine fabrikkansatte. Det betyr at virksomheten blant annet legger til rette for normale arbeidstider der de ansatte har rett til pauser og overtid, lik lønn mellom kvinner og menn og at det ikke foregår barnearbeid (Kari Traa u.å.). Både miljøaspektet og de sosiale og økonomiske forholdene ved ansvarlig forbruk og produksjon, er avgjørende for at Kari Traa skal kunne fortsette å utvikle virksomheten i en bærekraftig retning. 

Skjermdump Kari Traa 

Mål 17: samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmål 17, som handler om samarbeid for å nå målene, er også et svært relevant mål for virksomheten Kari Traa. For å lykkes i arbeidet med å oppnå bærekraftig utvikling, er det behov for nye og sterke partnerskap, mellom både myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet. Å opprette og fornye både nasjonale og internasjonale samarbeid, vil kunne styrke de virkemidlene som trengs for å sikre en mer global bærekraftig utvikling (FN-sambandet 2021). 

Kari Traa har, som nevnt ovenfor, startet en reise for å utvikle en mer bærekraftig virksomhet og verdikjede. På bakgrunn av dette har de valgt å ta et initiativ til samarbeid med sine konkurrenter. Med dette initiativet ønsker Kari Traa å samle flere engasjerte og innovative merkevarer for å spre kunnskap, lære av hverandre og ikke minst jobbe frem bærekraftige løsninger og produkter (Kari Traa u.å.). 

«Hverken forbrukerne eller kloden har tid til at ulike sportsklærprodusenter sitter på hver sin tue og finner på én og én løsning, som ikke egentlig tar tak i de større utfordringene vi alle har.»

Med et slikt initiativ, der åpenhet og transparens står i sentrum, vil det bli enklere for både forbrukere og produsenter å navigere seg gjennom den såkalte «bærekraftsjungelen». Dette gjelder ikke kun for Kari Traa, men hele tekstilindustrien. Om flere aktører går sammen for å finne nye og alternative løsninger, vil veien til et mer bærekraftig samfunn uten tvil bli kortere og mer effektiv. Det handler i bunn og grunn om engasjement, initiativ og samarbeid. 

Skjermdump Kari Traa 

Oppsummering 

Bærekraftig utvikling og utforming av bærekraftsmål handler til syvende og sist om å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner. For å få til dette må alle, både enkeltpersoner og samfunnet som en helhet, legge ned en innsats for å minske ressursbruk og klimautslipp. På denne måten vil vi kunne oppleve økonomisk vekst, begrensede klimaendringer og økt livskvalitet (FN-sambandet 2021). Etter å ha sett nærmere på Kari Traas bærekraftarbeid i lys av FNs bærekraftsmål, er det tydelig at virksomheten legger ned mye arbeid for å gjøre en forskjell innenfor sin bransje. Til tross for at de ikke er helt i mål enda, er de uten tvil på god vei, og det blir svært interessant å følge med på deres videre reise mot å bli en mer bærekraftig virksomhet. 

Marthe

Kilder 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *