#10 ny innpakning = bærekraftig tillitserklæring?
#10 ny innpakning = bærekraftig tillitserklæring?

#10 ny innpakning = bærekraftig tillitserklæring?

#10 NY INNPAKNING = BÆREKRAFTIG TILLITSERKLÆRING?

Ny måned, ny foreleser og nye muligheter! Etter en interessant, lærerik og en smule krevende start på det nye året, beveger vi oss nå over til neste modul i faget digital markedsføring. Den neste måneden står sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv på agendaen, og foreleser Cecilie Staude skal vise vei i en jungel full av bærekraftsmål, klimakommunikasjon, grønn markedsføring og bærekraftige markedsstrategier. 

I forbindelse med denne modulen skal vi gruppevis besvare en eksamensoppgave der vi fokuserer på en selvvalgt virksomhet. Målet er å gå i dybden på, og analysere virksomhetens forretningsmodell og konkurransesituasjon i et bærekraftperspektiv, og på bakgrunn av dette har vi valgt å fordype oss i merkevaren Kari Traa. I dette innlegget ønsker jeg å se nærmere på i hvilken grad bærekraft er integrert i virksomheten Kari Traa, og deretter vil jeg forsøke å gi et innblikk i hvordan jeg antar tekstilindustrien vil se ut i nærmeste fremtid. 

Fra hjemmestrikk til internasjonal suksess 

Merkevaren Kari Traa AS ble utviklet og etablert av tidligere freestylekjører og olympisk mester Kari Traa for snart 20 år siden, da skikjøreren bestemte seg for å gjøre strikkehobbyen om til forretning. I begynnelsen besto produktporteføljen av fargerike og feminine hodeplagg, men den har nå utviklet seg til å bli en kolleksjon bestående av alt fra sports- og fritidsklær til sko og tilbehør. Sterke farger og unikt design preger de ulike produktene som, ifølge grunnleggeren selv, legger til rette for en aktiv, vågal og eventyrlysten livsstil «for girls, by girls» (Kari Traa u.å.)

 Skjermdump karitraa.no

Kari Traa AS er, sammen med blant annet merkevarene Johaug og Dæhlie, en del av mulitbrandkonsernet Active Brands (Active Brands u.å.), og allerede i 2006 ble merkevaren lansert internasjonalt. Det tok ikke lang tid før Kari Traa AS var det raskest voksende sportsmerket i Europa, og i tillegg til å være godt etablert i flere europeiske land, har merkevaren de siste årene fått et solid fotfeste også på det amerikanske markedet. Etter å ha oppnådd en slik suksess vil det være interessant å se nærmere på virksomheten i et bærekraftperspektiv. Har Kari Traa AS tatt noen grep for å bli et bærekraftig merkenavn, og om dette er tilfelle, hvordan har virksomheten integrert bærekraft i sin forretningsmodell? For å kunne besvare disse spørsmålene vil det være nødvendig å gå nærmere inn på hva bærekraft egentlig er og hvorfor dette fenomenet er blitt så elementært og nødvendig. 

Bærekraft og bærekraftig utvikling 

Bærekraft og bærekraftig utvikling er to svært aktuelle og omfattende begreper, som ofte går hånd i hånd, men betydningen og omfanget til de to er ikke alltid like lett å forstå. Helt enkelt handler bærekraft om å leve på en slik måte at vi, uten å skade naturen eller andre, får det vi trenger. Vi må akseptere at det kun finnes en klode, med en begrenset mengde ressurser, og vi må stå sammen og jobbe for å ta vare på denne kloden. Vi må ta hensyn til de som lever i dag, og samtidig være solidariske med de kommende generasjonene (FN-sambandet 2019).

Begrepet bærekraftig utvikling, som først ble tatt i bruk av verdenskommisjonen for miljø og utvikling i rapporten «vår felles framtid» i 1987, handler om nettopp solidaritet, fellesskap og forståelse. Ifølge kommisjonen skal vi arbeide for en «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (FN-sambandet 2019). En slik bærekraftig utvikling kan, ifølge kommisjonen, skapes gjennom arbeid på tre ulike områder; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Disse områdene kalles ofte «de tre dimensjonene» innen bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse som bestemmer om noe er bærekraftig (FN-sambandet 2019). 

At bærekraftig utvikling integreres i ulike bransjer og virksomheter er blitt et tydelig fokus i dagens samfunn, og flere og flere bedrifter og aktører har satt dette på sin agenda. Men hvordan står det til med de grønne og bærekraftige strategiene i Kari Traa AS? 

Ny innpakning = bærekraftig virksomhet?

Unødvendig bruk av plast står høyt på dagsordenen hos flere av de store merkenavnene i Norge, og i 2019 valgte Kari Traa AS, som første skritt i retning av å bli en mer bærekraftig virksomhet, å ta Grønn Punkts plastløfte (Grønt Punkt Norge u.å.). Dette er et initiativ fra Grønn Punkt Norge som hjelper og forplikter norske bedrifter i arbeidet med å unngå unødvendig bruk av plast i alle ledd i virksomheten, da spesielt i produksjons- og designavdelingen (Kreativt forum 2020). 

I samarbeid med designbyrået ANTI Oslo og egne produsenter har Kari Traa AS nå utviklet en ny og mer bærekraftig emballasjeløsning, der papp og resirkulert plast spiller de store hovedrollene. Dette tiltaket har ført til kraftig redusering av plastbruk, enklere resirkulering og økt transporteffektivitet (Kreativt Forum 2020). Emballasjeprosjektet er, ifølge Sigrid Søvik, Head of Product Development, en essensiell del av virksomhetens arbeid mot å bli en mer bærekraftig verdikjede (Kreativt Forum 2020). 

«Bedrifter må ta sitt ansvar for de negative konsekvensene plast har skapt for miljøet vårt. Vi vil gjøre alt vi kan for å få egne produksjonslinjer mer sirkulære, og håper at dette kan motivere andre bedrifter til å gjøre det samme» (Grønt Punkt Norge u.å.)

Ved siden av sitt arbeid for å redusere plastbruk, har Kari Traa AS tatt flere grep for å bli en mer bærekraftig virksomhet. I samarbeid med initiativ for etisk handel jobber de blant annet for å sikre trygge og rettferdige arbeidsmiljøer for alle sine fabrikkansatte. I tillegg til dette fokuserer de på å benytte miljøvennlige, resirkulerte, dyrevennlige og pelsfrie materialer og produksjon helt uten miljøskadelig flourkarboner (Kari Traa u.å.). 

Til tross for at virksomheten har tatt et stort steg i riktig retning, ønsker de å fortsette arbeidet for å sikre positiv utvikling, og med et mer bærekraftig fokus kan Kari Traa AS stille enda sterke hos sin målgruppe (Kreativt Forum 2020). Ifølge grunnlegger Kari Traa er dette en generasjon bestående av svært bærekraftfokuserte konsumenter (Grønt Punkt Norge u.å.), og ved å legge ned en innsats på dette området vil virksomheten både kunne oppleve positiv kommersiell fremgang, styrke sin markedsposisjon og øke sin tillit blant forbrukerne. Vil dette også være mulig for resten av tekstilindustrien?

Skjermdump karitraa.no

Tekstilindustriens fremtid

Dagens tekstilproduksjon og moteindustri står overfor en rekke utfordringer når det kommer til bærekraft og bærekraftig utvikling. Listen over miljøbelastninger og etiske dilemmaer forbundet med denne industrien er lang, og med stikkordene dårlige arbeidsforhold, barnearbeid og diskriminering, i tillegg til stemplet «miljøversting», stiller ikke klesindustrien spesielt sterkt i bærekraftkappløpet (Ånestad 2019). Til tross for at flere og flere aktører i bransjen tar grep og forsøker å tenke nytt og bærekraftig, er det ikke til å stikke under en stol at tekstilindustrien har en lang vei å gå, og om vi ser endring allerede om 5 år er vanskelig å si. 

Like fullt er tekstilindustrien, etter min mening, en av industriene med størst potensiale når det kommer til å kunne bevege seg i en mer bærekraftig retning. Om flere aktører begynner å tenke utenfor boksen, innovere, engasjere og se muligheter, vil vi kunne se store endringer i tekstilindustriens nærmeste fremtid. Større fokus på gjenbruk, resirkulering, holdbare materialer, lokal produksjon og sirkulær økonomi kan gjøre arbeidet med å utvikle og legge grunnlaget for en mer bærekraftig industri enklere. Kari Traa, som selv har startet en reise for å utvikle en mer bærekraftig virksomhet og verdikjede, mener det i bunn og grunn handler om initiativ, samarbeid og engasjement (Kari Traa u.å.); 

«Når det kjem til bærekraft bør me være mindre konkurrentar og meir partnarar. Let oss finna løysingar i lag!»

Marthe

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *