#6 gjør et kupp på nye og brukte bokskatter
#6 gjør et kupp på nye og brukte bokskatter

#6 gjør et kupp på nye og brukte bokskatter

#6 GJØR ET KUPP PÅ NYE OG BRUKTE BOKSKATTER

Vi forlater sakte, men sikkert den teknologiske verden, og beveger oss nå inn i en jungel full av digital økonomi, plattformtjenester, transaksjonskostnader og nettverkseffekter. Foreleser Arne Krokan har gitt oss et innblikk i hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til det nye digitale nettverkssamfunnet, og hvordan dette vil kunne påvirke den tradisjonelle varehandelen i Norge. I dette innlegget vil jeg se nærmere på hvordan digitale tjenester skaper et friksjonsfritt samfunn, og jeg har valgt å bruke den norske plattformen Bookis som utgangspunkt. 

Plattformtjenesten Bookis

Et plattformselskap defineres som en forretningsmodell med mål om å skape verdi ved å tilrettelegge for utveksling mellom to eller flere grupper som er gjensidig avhengige av hverandre. Plattformselskapene eier ikke produksjonsmidlene selv slik en tradisjonell virksomhet gjør, men skaper markeder som gir brukerne mulighet til å både handle og samhandle. Bookis er et eksempel på en slik plattformtjeneste. 

Skjermdump Bookis.no

Bookis ble grunnlagt i 2016, og er en nettbokhandel for kjøp og salg av bøker. De spesialiserer seg på kjøp og salg av brukte bøker mellom privatpersoner, men har også et bredt utvalg av nye titler fra ulike forlag. Bookis kategoriseres som en digital markedsplass, og handelen kan gjennomføres både i app og på web. Per dags dato teller Bookis 110 000 brukere, og er med dette en nettbokhandel i sterk vekst.

Formålet deres er å være «en positiv kraft i bokmarkedet», og de skriver på sine nettsider at de har som mål å presentere et unikt, relevant og variert utvalg av bokskatter. De samarbeider med lesere og bokbloggere i hele Norge, og har egne ambassadører som alle anbefaler bøker og deler sin leseglede i sosiale medier. Ved hjelp av disse gruppene ønsker de å løfte frem og gi en mer tydelig stemme til leserne og forfatterne, og ikke bare fremme de bøkene bransjen anbefaler. 

«For oss handler det om å spre leseglede og gi liv til mest mulig av det som har blitt skrevet. Vi må alle jobbe for mer sirkulærøkonomi og gjenbruk. Bøker skal ikke være bruk og kast. De skal være les og del»

Slik fungerer Bookis

Bookis ønsker å spre leseglede til alle, og de fokuserer derfor på å tilby en enkel og brukervennlig tjeneste. På web og i applikasjonen finner man gode forklaringer på hvordan handelen fungerer, både for den som skal kjøpe og den som skal selge. Ved å registrere deg og opprette konto gir Bookis deg muligheten til å selge bøkene dine, søke etter inspirasjon eller finne nye favoritter. Levering foregår enten privat eller gjennom leveringstjenesten Helthjem, og betaling kan gjennomføres enkelt via både Vipps og nettbetaling.  

Skjermdump Bookis.no

Hvem er aktørene?

Uansett om du er bokelsker, leseløve, gjenbruksentusiast eller har behov for noen ekstra kroner i lommeboka, skal du ha muligheten til å benytte deg av Bookis. Deres kundegruppe består av både studenter, arbeidshester, pensjonister, og alle andre som måtte ønske å kjøpe eller selge bøker på en enkel og ukomplisert måte. På nettsiden finnes det blant annet flere effektive tips for å øke salg- og kjøpsmulighetene, og dermed nå ut til enda flere bokinteresserte.

Skjermdump Bookis.no

Å laste ned applikasjonen Bookis er gratis, det samme gjelder dersom du ønsker å selge en eller flere bøker. I tilfeller der selger og kjøper møtes privat, vil det heller ikke være noen kostnader. Dersom du derimot benytter deg av leveringstjenesten Helthjem vil det foreligge et leveringsgebyr, i tillegg til en plattformavgift, til den nette sum av 64 kroner.

Da hele ni av ti brukere velger å kjøpe brukt, ønsker Bookis å ta vare på forfatternes interesser. De har på bakgrunn av dette lagt opp til at man som kjøper eller selger kan velge å gi en «royalty» mellom 0 og 100 kroner om man ønsker å støtte forfattere med norske titler. Ifølge Bookis er målet «at det skal være like lønnsomt for forfatteren å selge en brukt bok, som en ny.»

Med dette i bakhodet vil det derfor være interessant å se nærmere på hvilke grep Bookis har foretatt seg for å være en del av det digitale nettsamfunnet. Har de klart å redusere brukernes transaksjonskostnader og samtidig holde de lave?

På hvilken måte kan Bookis redusere transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader er de ressursene vi benytter oss av når vi ønsker å finne frem til de mest relevante alternativene, og dermed gjøre et best mulig valg ved kjøp av ulike varer og tjenester. Ifølge Krokan (2019) finnes det seks typer transaksjonskostnader, som alle vil kunne være av betydning når det kommer til en forbrukers produktvalg og kjøp. 

Søkekostnader:

Søkekostnader handler i stor grad om å få oversikt over de ulike alternativene som dukker opp via søk, og dermed finne frem til de mest aktuelle produktene (Krokan 2019, 72). Bookis er per i dag den eneste produktorienterte markedsplassen for salg av både brukte og nye bøker. Dette er i motsetning til for eksempel gjenbruksplattformene Finn.no og Tise som har en stor bredde i sine produktkategorier. Å foreløpig være den eneste av sitt slag når det kommer til kjøp og salg av bøker over nett, vil gjøre forbrukerens søkeprosess både enkel og effektiv. Dette vil kunne styrke Bookis sin markedsposisjon, og dermed hjelpe virksomheten med å holde transaksjonskostnadene lave. 

Informasjonskostnader:

Når en forbruker ønsker å skaffe seg aktuell og mer detaljert informasjon om de ulike produktalternativene som finnes, og eventuelt sammenligne disse, oppstår det informasjonskostnader (Krokan 2019, 75). Bookis er en relativt ny aktør på markedet, og det vil derfor være essensielt for virksomheten å tydelig kommunisere hva som er deres slagkraft, hvordan tjenesten fungerer og hvordan de skiller seg fra konkurrentene. På denne måten kan forbrukerne enkelt finner den informasjonen de behøver, slik at transaksjonskostnadene reduseres ytterligere. 

Forhandlingskostnader: 

Forhandlingskostnader viser til de leveransevilkårene forbrukerne må forholde seg til (Krokan 2019, 76.) Det vil si hvilke kostnader som oppstår ved kjøp og salg, og eventuelt mulighetene for å sikre seg rabatter eller lignende. Kostnader i forbindelsen med kjøp og salg av bøker på Bookis retter seg i hovedsak til kjøperen. Som nevnt tidligere er det ingen kostnader knyttet til det å selge, med mindre man ønsker å støtte forfatterne og gi en valgfri «royalty». Bookis har som mål å være lavest på pris, i tillegg til å tilby et bredt sortiment. Kombinert med lave leveringskostnader, vil disse faktorene kunne virke inn på, og senke transaksjonskostnadene atskillig. 

Beslutningskostnader: 

Beslutningskostnader oppstår ofte som følge av at det kan være vanskelig å bestemme seg og vite hvilket produkt man skal velge. I noen situasjoner kan det å ta en beslutning kreve både tid og ressurser (Krokan 2019, 77). Bookis er som nevnt tidligere den eneste plattformen hvor du får kjøpt både brukte og nye bøker. Dette kan ha stor betydning for forbrukerens beslutningskostnader da det ikke finnes lignende alternativer, og transaksjonskostnadene vil da forbli lave. 

Evalueringskostnader: 

Etter å ha gjennomført et kjøp vil det være nødvendig å undersøke om man faktisk har fått det man har betalt for (Krokan 2019, 78). Ved en tradisjonell handel vil man ha mulighet til å forsikre seg om at et produkt ikke har skjulte feil eller mangler, men ved kjøp over nett vil ikke dette alltid la seg gjøre. Som en nettbokhandel er Bookis avhengige av tillit og oppriktighet blant sine brukere for å redusere usikkerheten knyttet til det å kjøpe brukt, og eventuelt motta en ødelagt vare. Å gi brukerne mulighet til å evaluere kjøp og gi tilbakemeldinger vil derfor være alfa og omega for virksomheten. På denne måten vil de kunne forsikre seg om at tjenesten fungerer slik den skal, optimalisere og forbedre, og dermed redusere transaksjonskostnadene ytterligere. 

Tvangskostnader:

Tvangskostnader oppstår dersom det er nødvendig å bruke ressurser på å endre handelen, det vil si om forbrukeren ønsker å heve kjøpet eller be om kompensasjon (Krokan 2019, 79). Dette kan for eksempel være tilfeller der det er feil eller mangler ved varen, eller at du rett og slett ikke har fått det produktet du har betalt for. Bookis har klare retningslinjer når det kommer til betaling, levering, angrerett og reklamasjon, og ved å ha tydelige vilkår vil de kunne begrense slike situasjoner, og på den måten beholde lave transaksjonskostnader. 

Etter å ha sett nærmere på de seks stegene vil det være rimelig å si at Bookis har relativt lave transaksjonskostnader. Til tross for dette vil det, i lys av det digitale samfunnets utvikling, også være nødvendig for bedriften å fokusere på å skape nettverkseffekter og fremkalle oppmerksomhet. 

Skjermdump apps.apple.com

Nettverkseffekter, nettverksgoder og oppmerksomhet

Nettverkseffekter handler ifølge Krokan (2019) om lønnsomheten av å være en del av store nettverk. Når en ekstern nettverkseffekt oppstår vil ikke bare den som er direkte involvert i transaksjonen bli berørt, men også den eller de som har en indirekte involvering (Krokan 2019, 108). I Bookis sitt tilfelle vil det å ha et samarbeid med kjente aktører som Vipps og leveringstjenesten Helthjem kunne være med å skape en positiv opplevelse for brukerne. I tillegg vil det kunne øke nettverkseffektene, redusere transaksjonskostnadene og styrke markedsposisjonen for alle de tre virksomhetene. 

Nettverkseffektene vil også kunne skape nettverksgoder, som betyr at jo flere brukere som kommer inn i nettverket, jo bedre er det (Krokan 2019, 54). Det hjelper svært lite å være den eneste brukeren på Bookis dersom det ikke finnes noen å selge til eller kjøpe av. Bookis er en bedrift i rask vekst, og når brukertallet øker og det etableres en høy andel bokelskere som finner denne plattformen så nyttig at de vil fortsette å bruke den, vil også mulighetene for å skape en bedre, smartere og mer optimal tjeneste øke parallelt.

Oppmerksomhet er ifølge økonomen Goldhaber «det nye knapphetsgode» (Krokan 2019, 63), og for en bedrift som Bookis vil det å kunne tiltrekke seg oppmerksomhet og deretter holde på den, være svært essensielt. Bookis har, i tillegg til å fokusere på lave priser, rask levering og et variert utvalg, rettet mye fokus mot studenter og fordelene det gir å kjøpe og selge brukte pensumbøker. Ved å tiltrekke seg oppmerksomhet fra en gruppe som er vokst opp i en digital verden bestående av «lik og del», og som er vant til å benytte digitale plattformer og hjelpemidler, vil det kunne være lettere å holde interessen oppe og samtidig øke brukermassen. 

Oppsummering

Ved å gi brukerne muligheten til å tjene penger på ressurser de selv besitter, vil Bookis kunne appellere til en kundegruppe som er opptatt av både gjenbruk og bedre og rimelige tjenester. De skaper nettverk og knytter brukere sammen gjennom kjøp og salg, samtidig som de fungerer som et mellomledd mellom forlagene og privatkunder. De reduserer transaksjonskostnader og fremkaller nettverksgoder. Dette gjør Bookis til en unik og svært interessant plattform, som det vil være spennende å følge med på i årene som kommer. 

Marthe

Kilder:

 • App Store. u.å. «Bookis preview.» https://apps.apple.com/no/app/bookis/id1299680557
 • Applico. u.å. «Platform business model.» https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-business-model/
 • Bookis. u.å. «Nettbokhandel for kjøp og salg av bøker.» https://bookis.com/no
 • Estudie. u.å. «Transaksjonskostnader.» https://estudie.no/transaksjonskostnader/
 • Krokan, Arne. 2019. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

3 Comments

 1. Kim

  Hei Marthe!

  Knallbra innlegg 🙂 Du har ikke bare skrevet rikelig med tekst (over 1500 ord!) men du skriver også godt. Du har en rød tråd gjennom hele innlegget, har trukket inn Bookis som et praktisk eksempel på forklaring av transaksjonskostnader og har greid å trekke inn nettverkseffekter. Supert! Du har dessuten kontroll på tekststruktur, med tydelig innledning, hoveddel og oppsummering. Bra!

  Fortsett med det gode arbeidet! Jeg gleder meg til å følge deg videre 🙂

 2. Pingback: Kommentar til #6 gjør et kupp på nye og brukte bokskatter av martheryengen | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *