#2 digital studieteknikk
#2 digital studieteknikk

#2 digital studieteknikk

#2 DIGITAL STUDIETEKNIKK

Vi har lagt bak oss første forelesningsuke, og semesteret i digital markedsføring er offisielt i gang. Digital markedsføring som fag er delt inn i fire blokker, og hver blokk blir fullført før neste blir påbegynt. Første blokk denne våren tar for seg digital økonomi og forretningsmodeller, og etter to forelesninger har det vist seg at dette kommer til å bli en interessant, spennende og muligens faglig utfordrende start på semesteret. Mye å glede seg til med andre ord!

Foreleser Arne Krokan skal lose oss gjennom den første blokken, og tema for første forelesning var digitale plattformer og delingsøkonomi, som i stor grad omhandler det han så fint kaller «det kompliserte samspillet» mellom teknologien, samfunnet og organisasjoner. 

I tillegg til dette var gjesteforeleser Marianne Hagelia til stede. Hun snakket om viktigheten av digital studieteknikk, og hadde flere interessante erfaringer rundt dette temaet. I takt med hennes engasjerende og informative forelesning, steg min nysgjerrighet. Hvilke digitale studieteknikker fungerer best, og hvordan kan man som student finne den optimale studieteknikken? 

Digitale verktøy og notatbruk 

I boken digital studieteknikk trekker Marianne frem flere metoder og teknikker man kan benytte for å effektivisere og forbedre sitt studiearbeid. Hun legger blant annet vekt på viktigheten av å lære seg og benytte ulike digitale verktøy, spesielt til notatbruk. Gode notater kan redde enhver eksamenskrise, og å fokusere på å gjøre gode notater, renskrive i etterkant, få god oversikt over notatene og deretter repetere, er i følge Hagelia noe av det viktigste du som student kan gjøre. Forskning viser at du allerede dagen etter forelesning kun husker 10% av det som er blitt forelest, og uken etter er omtrent alt forsvunnet. Å fokusere på å finne et godt digitalt notatverktøy, og gjøre gode notater kan derfor sies å være alfa og omega for en student. 

Samarbeid

I tillegg til å fokusere på notater, trekkes samarbeid frem som et verdifullt studieverktøy. Å diskutere med studievenner, samskrive notater, lage tankekart sammen og bruke flash-cards for å teste hverandre er viktige hjelpemidler, ikke bare for eksamenskarakteren, men også for motivasjonen. Da pandemien slo ned i mars, og samarbeid på grupperom og bibliotek ikke lenger var et alternativ, kom man ikke unna de digitale verktøyene. Diskusjoner og «flash-card-testing» blir nå gjennomført over Zoom eller i ulike chatfunksjoner, og samskriving og utforming av tankekart gjøres i Google Docs. Ikke bare gjør disse digitale verktøyene studiehverdagen lettere ved at vi kan lære av hverandre, få repetert stoff og frisket opp hukommelsen, vi har i tillegg muligheten til å hente frem kunnskap som er lagret på ulike digitale plattformer. Digitaliseringen sniker seg inn her også, og viser hvor relevant denne første forelesningen fra Arne og Marianne faktisk er. Den digitale hverdagen er kommet for å bli, og kommer til å prege både undervisning og studieteknikker i årene fremover. 

Finnes det en optimal studieteknikk? 

Som student på bachelor nummer to har jeg gjort meg opp flere tanker om hvilken studieteknikk som fungerer best for meg, men om det er den mest effektive og optimale teknikken er vanskelig å si. Å bruke god tid til å skrive oppgaver, lage fargerike tankekart, lufte hodet, diskutere problemstillinger med kollokviegruppen som (for det meste) er knyttet til skolearbeid og bruke litt for lang tid på lunsjpauser passer meg utmerket. Men jeg er ikke raskest i starten, effektiviteten settes ofte på prøve, og for alt jeg vet kunne jeg spart mange timer med eksamensforberedelser om jeg hadde lyttet til Mariannes råd og brukt mer tid på å renskrive notatene mine. Til tross for dette har jeg etter snart seks år med stumpen på høyskolebenken funnet ut at det er dette som gir meg de resultatene jeg ønsker. Så selv med mye kunnskap og gode råd, vil det kunne ta tid å finne den optimale studieteknikken. Alle studenter er forskjellige og lærer på ulike måter, og det som fungerer for noen, vil ikke nødvendigvis fungere like bra for andre. Å være bevisst på hva som passer deg best vil derfor kunne være et skritt i riktig retning for å finne den optimale studieteknikken for DEG! 

Marthe

Kilder

2 Comments

  1. Kim

    Hei Marthe!

    Veldig fint innlegg 🙂 Strukturen på innlegget er ryddig og oversiktlig med relevante bilder og underoverskrifter. Du har tydelig innledning, hoveddel og avslutning. Veldig bra at du har hyperlinket kildene dine inn i teksten, samt linket dem nederst i en kildeliste! Jeg liker også at du har avsluttet innlegget ved å drøfte rundt dine egne studieteknikker 🙂

    Min eneste utfordring til deg til neste gang er å skrive bittelitt mer 🙂 Gjerne mellom 1000-1500 ord 😀 Kanskje kan det være relevant å inkludere flere kilder for å gjøre diskusjonen enda mer innholdsrik – enten det er for eller i mot problemstillingen din 🙂

    Godt jobbet og jeg gleder meg til å lese mer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *